Verantwoord

Stoelmassage draagt niet alleen bij aan de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers, dus ook dat van uw organisatie.

Stoelmassage zorgt voor:
• Bewustwording van (werk)houding
• Verlagen van werkstress
• Ontspanning
• Energie/productiviteit
• Verlaging spierspanning

Als uw medewerkers letterlijk en figuurlijk goed in hun vel zitten zijn ze gedrevener en gemotiveerder. Dit alles leidt tot een positieve werksfeer en ook (heel belangrijk) tot minder ziekteverzuim. N.B. een zieke werknemer kost uw bedrijf ongeveer € 250,00 per dag (arboned)!

Stoelmassage is geschikt voor mensen die:
• veel achter de pc werken
• onder hoge werkdruk staan
• Veel in dezelfde houding zitten
• Veel repeterende handelingen verrichten

De universiteit van Maastricht heeft met een onderzoek (2006) aangetoond dat bedrijfsmassage het ziekteverzuim terugdringt.

Onderstaande resultaten zijn behaald bij bedrijven die regelmatig een stoelmassage aanbieden aan hun medewerkers.
• 63% van de werknemers constateert een afname in RSI klachten.
• 67% van de medewerkers constateert een afname in spanningsklachten.

Dit maakt bedrijfsmassage niet tot een luxe maar een goede investering!
U investeert in het kostbaarste kapitaal van uw onderneming, uw medewerkers.

Bank
NL90 INGB 0003117338

Kamer van Koophandel
09183841.B01
BellFit stoel- en bedrijfsmassage
Susan van Bellen
Wolborgenmate 18
7006 DH Doetinchem
0314 - 327174
@