Fiscaal

De kosten die uw organisatie maakt voor het inhuren van een stoelmasseur zijn volledig aftrekbaar omdat de belastingdienst stoelmassage erkent als een methode om ziekteverzuim tegen te gaan. Stoelmassage op de werkplek valt dan ook niet onder de WKR (werkkostenregeling).

Arboverstrekkingen
Onder verstrekkingen of vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren vallen onder meer vergoedingen of verstrekkingen die samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de arbeidsomstandighedenwet zonder dat de werknemer hierdoor een aanmerkelijke privé-besparing geniet.

Een stoelmassage is onder de volgende voorwaarden een vrije verstrekking:
• U hebt als werkgever een arbo-plan.
• De stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arbo-plan.
• De stoelmassage vind tijdens werktijd plaats.
• De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.

Bron: Website van de Belastingsdienst.

Bank
NL90 INGB 0003117338

Kamer van Koophandel
09183841.B01
BellFit stoel- en bedrijfsmassage
Susan van Bellen
Wolborgenmate 18
7006 DH Doetinchem
0314 - 327174
@